MM#37 Forerův efekt

Asi jste si někdy přečetli nějaký z horoskopů. Možná Vás to pobavilo, možná jste zapřisáhlý příznivce, který podle nich řídí svůj život. Nebo jste o sobě možná četli úplně jinou, vágní charakteristiku, která Vás naprosto dokonale vystihovala. Je tomu ale opravdu tak? Opravdu jste narazili na text, který by podle data narození nebo několikaminutového dotazování dokázal přesně určit, jaká je Vaše osobnost nebo budoucnost? Nerad to říkám, ale spíše ne.

Co to je Forerův efekt?

Forerův efekt je tendence naší mysli hledat v popisu, o kterém nám bylo řečeno, že nás vystihuje, nás samotné. V roce 1948 tento jev demonstroval Bertram Forer, který dal svým studentům text, o kterém jim řekl, že je vytvořen přímo jim na míru. Byl přitom poskládán z různých horoskopů. Jeho znění bylo:

Máte velkou potřebu, aby vás druzí lidé měli rádi a obdivovali. Máte tendenci být sebekritický. Máte mnoho nevyužitých schopností, které jste nevyužil ke svému prospěchu. Zatímco máte určité osobnostní slabiny, zpravidla jste schopen je kompenzovat. Vaše sexuální nastavení vám přináší problémy. Disciplinovaný a sebekontrolující se na povrchu, máte tendenci být uvnitř znepokojený a nejistý. Občas máte vážné pochybnosti, zda jste učinil to správné rozhodnutí nebo udělal správnou věc. Dáváte přednost do určité míry změně a rozmanitosti a stáváte se nespokojeným, když jste omezován zákazy a omezeními. Ceníte si toho, že jste nezávislý ve svém myšlení a nepřijímáte tvrzení druhých bez dostatečného důkazu. Zjistil jste, že není rozumné být příliš upřímný v sebeodhalování se druhým. Občas jste extrovertní, přátelský, družný, zatímco jindy jste introvertní, ostražitý, rezervovaný. Některé vaše aspirace mají sklon být dost nerealistické. Bezpečí je jedním z vašich hlavních životních cílů. (zdroj: Wikipedie)

Výsledek

Studenti měli tento text ohodnotit od 0 (nepřesný) do 5 (naprosto přesný). Výsledná známka byla 4,26 a při několika opakováních tohoto pokusu byla průměrná známka 4,2. Tedy text, který byl naprosto obecný, vnímali studenti jako velice přesný. Hodnocení bylo vyšší, když příjemci hodnocení věřili, že je jim ušito přímo na míru, když byli schopni výsledný text vnímat spíše pozitivně, a když věřili tomu, kdo jim tento posudek dává.

V jiném pokusu, ve kterém lidé, kterým bylo předloženo dvanáct horoskopů, aniž by jim bylo řečeno, který patří ke kterému znamení, nebyli schopni určit, který byl pro to, ve kterém se narodili. Pokud jim to ale řečeno bylo, samozřejmě, že ten “jejich” na ně seděl nejlépe.

Zajímavé je také to, že byly posudky vytvořeny také pro firmy a výsledek byl obdobný. Máme tedy tendenci si společnosti a organizace polidšťovat, a pokud jde o jejich vlastnosti, jsme stejně důvěřiví.

Výzkumy naznačují, že je Forerův efekt univerzální jev, protože mu podléhají lidé z různých kultur a míst, a protože se při jejich porovnávání nenašly žádné zásadní rozdíly, podle kterých by bylo možné rozeznat, kdo výsledný test hodnotil.

Proč tomuto jevu podléháme?

Pokud něčemu chceme věřit, pak si najdeme způsob, proč tomu věřit a je jedno, jestli jde o naše vlastnosti nebo o naši budoucnost. Navíc právě neurčitý, obecný popis nám dává hodně prostoru, ve kterém tu svou pravdu zvládneme najít. Obzvlášť pokud je text pozitivní.

Jak se bránit?

Pokud jsme jakkoli hodnoceni a především pokud nás to stojí peníze, zkusme si představit, jestli by to samé hodnocení nemohlo pasovat i na někoho jiného. V dnešní době je prakticky jisté, že každý na nějakou dobu odjede
do zahraničí i to, že se zase na nějakou dobu vrátí. Že bude alespoň nějakou dobu úspěšný v tom, co dělá, ale že také přijdou komplikace. Že bude chtít založit rodinu, ale nebude s tím spěchat. A kdo by nechtěl slyšet, že přijde chvíle, která jej podrobí zkoušce a on se zachová poctivě, má jasně dané morální hranice, ideály a cíle, za kterými jde? Třeba je to pravda. Doufám, že je. Ale opravdu je potřeba platit za to, aby Vám někdo řekl pár pozitivně laděných vět se špetkou negativního, aby přidal na uvěřitelnosti?

Závěr

Tomuto jevu podléhá úplně každý a ochránit nás dokáže jen racionální odmítnutí toho, co čteme. Jakkoli naše mysl křičí, že to, co čteme, je stoprocentní pravda. Pokud cíleně nevyhledáváte pochybná hodnocení Vás samotných a nepřesné pohledy do Vaší budoucnosti, není nic špatného na tom se čas od času nad horoskopy pobavit, ale je potřeba se mít na pozoru, pokud začne jít o něco opravdu zásadního. Nebo když někdo ve Vašem okolí začne podřizovat celý svůj život tomu, co mu řekne nějaký šarlatán. Přílišné lpění
na určité myšlence navíc může vést k sebenaplňujícímu proroctví, které bylo na pořadu minule. Tak opatrně :)

Diskuze k článku